top of page

Justissemetoden

Metodens namn, Justisse står för Justice, vilket betyder rättvisa och namnet vill påminna om allas rätt till reproduktiv rättvisa. Justissemetoden bygger på fertilitetsförståelse och är en symptothermal metod (STM). De symptothermala metoderna anses vara de säkraste och effektivaste av de olika fertilitetsförståelse baserade metoderna (FABMs- fertility awareness based methods). Användaren observerar dagligen flera, oftast två biomarkörer för att fastställa den fertila statusen. Det innebär i praktiken att du tar din basala kroppstemperatur (BBT- basal body temperatur) på morgonen innan du går upp samt observerar cervixsekretet under dagen, men du kan också följa cervix position, textur, öppningsgrad och vinkel genom menscykeln. Därefter förhåller sig användaren till informationen och förändringar i biomarkörerna för att veta om hen är fertil eller inte. I Justissemetoden förlitar vi oss inte på historiska data utan går på nutidsinformation. Det är en sekulär och feministisk metod som står för pro-choice och är avsedd för alla.

Justissemetoden är en naturlig preventivmetod och det är avgörande att användaren lär sig kroppskännedom och förstår vad de olika biomarkörerna berättar för dem och att hen följer metodens riktlinjer korrekt och dagligen gör sina observationer.

Justissemetoden kan användas på 3 olika sätt:
-För att undvika graviditet,
- Bli gravid
- För hälsa och välmående. Som ett verktyg för att följa och påverka den egna reproduktiva hälsan genom att kartlägga menscykeln och lyssna in och läsa av och tolka det som kroppen berättar.

 I Justissemetoden använder vi oss inte av föregående cyklers data för att räkna ut det fertila fönstret (de dagar du kan bli gravid) som många menscykel-appar och preventivmetods-appar (p-appar) gör. Detta gör att Justissemetoden passar alla! Fertilitetsförståelse som Justissemetoden kan du lära dig oavsett reproduktiv fas och med tanke på att du iakttar dagliga tecken på fertilitet och inte förlitar sig på historiska data om hur den tidigare menscykeln var, gör det att även den som har oregelbundna menscykler, oregelbunden ägglossning och PCOS kan använda sig av fertilitetsförståelse.

Preventivmetodernas effektivitet mäts i Pearl Index (PI). Antalet oönskade graviditeter i % under 1 år hos 100 kvinnor som använder metoden. Effektivitet mäts i perfekt användande (följer regelverket för metoden korrekt och utan undantag samt är tränad av en utbildad handledare) och typiskt användande (lite slarv och felanvändning, inte perfekt helt enkelt).

Om du som användaren följer riktlinjerna för Justissemetodens konsekvent och korrekt i enlighet med perfekt användande och har lärt dig metoden av en handledare, då kan du förvänta dig en hög effektivitet, mellan 97,6- 99,6%, vilket är 2,4-0,4 i Pearl Index. Med det menas att 0,4 -2,4 av 100 användare blir gravida under ett år vid perfekt användning. Om vi sätter detta i relation till perfekt användning av p-piller, p-ring & p-plåster som ligger på 99,7% och har 0,3 Pearl Index så ligger symptothermala metoder väldigt högt i jämförelse. För att jämföra så har kondom 98%, alltså 2 i Pearl Index vid perfekt användning enligt läkemedelsverket.

Typiskt användande av en symptothermal metod (STM) som Justissemetoden har 86,8- 98,2% som förväntad effektivitet, alltså 13,2-1.8 i Pearl Index. Det vill säga, av 100 kvinnor som använder den under 1 år så inträffar det mellan 2-13 graviditeter vid typiskt användande. P-piller, p-ring & p-plåster har 91% effektivitet, alltså 9 i Pearl Index= 9 graviditeter vid typisk användning och kondom som har 82% effektivitet, 18 PI, där 18 graviditeter inträffar på 1 år vid typisk användning.

En Justissehandledare (HRHP) lär dig Justissemetoden och ansvarar för att du ska känna dig säker att använda metoden när du är redo för det. En HRHP är också skolad att titta på hälsa ur ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att vi tittar på alla delarna av din hälsa- helhetshälsan.

Regnblommor
bottom of page