top of page

Vad gör en HRHP?

Målet i stort för en Holistic Reproductive Health Practitioner (HRHP) är att göra kunskapen om den reproduktiva hälsan tillgänglig och begriplig för den som vill lära sig. En HRHP verkar ofta som pionjär och nyskapare inom menstruell och reproduktiv hälsa. En HRHP arbetar främst som handledare i att lära ut Justissemetoden och utbildar hur den ska används rent praktiskt. Men en HRHP ger också klienten kunskap i holistisk sexuell och reproduktiv hälsa, kroppskännedom och fertilitetsförståelse. Samt ger klienten verktyg hur allt detta kan tillämpas i klientens liv. En HRHP arbetar alltid tillsammans med klienten och har alltid dennes hälsa och mål som utgångspunkt för träffarna. Det är alltså klienten som bestämmer målet och sedan arbetar HRHPn och klienten tillsammans för att uppnå det målet och samtidigt främja klientens hälsa. En HRHP har en utvecklad förståelse och respekt för att människor är unika och vi har alltid det i åtanke när vi bemöter individen.

En HRHPs uppdrag är att hjälpa klienten bli medveten om sin reproduktiva hälsa och att introducera en mängd olika alternativ som hen kan använda för att ta hand om detta område i sitt liv. HRHPn hjälper till att belysa och stärka den intuitiva kunskap och behov som klienten redan besitter. Viktigast av allt, en HRHP erbjuder information och råd till en människa som sannolikt har högt utvecklade antaganden och övertygelser kring området för sin sexualitet och reproduktion. Med andra ord behöver klienten tillgodogöra sig den information och kunskap HRHPn erbjuder och komma till sina egna slutsatser. En HRHPs uppgift är att stärka och stötta klienten i processen att ta informerade beslut.

rosa blomma
bottom of page