top of page

Varför fertilitetsförståelse?

Enligt Society for Menstrual Cycle Research (SMCR) är menstruation en hälsosam och naturlig kroppsprocess, ett viktigt hälsotecken.

Vad många inte tänker på är att menscykeln faktiskt är en spegling av den allmänna hälsan, en viktig hälsomarkör som historiskt sett inte tagits på allvar, men det börjar sakta ändras. I USA har det kommit nya rekommendationer till gynekologer att använda sig av menscykeln som det femte vitala tecknet på hälsa i vården av flickor och tonåringar. De fyra andra är: kroppstemperatur, blodtryck, puls och andningsfrekvens. Att lära sig kartlägga och tyda sin menscykeln är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att utvärdera sin hälsa och genom att följa sin hälsostatus är det möjligt att upptäcka endokrina och metabola störningar, anatomiska förändringar, inflammatoriska bäckensjukdomar eller till och med vissa neoplasier (tumörartad nytillväxt av celler). 

 

Vår menscykel är vårt eget stresskänsliga system och när den är i ofas så upplever vi besvärande symptom och det är en varningsklocka som hjälper dig att stanna upp och se över din allmänhälsa och vart du befinner dig i livet. Menscykeln blir ett kvitto på hur det står till med den reproduktiva och endokrina hälsan (hormonhälsan), men även hälsan generellt. Den kan ge dig daglig information som du kan uppmärksamma, kartlägga och arbeta med bara du lär sig parametrarna.

Oavsett vilken period i livet individen befinner sig i:
 

  • förpuberteten (premenarke)

  • vid första mensen (menarke)

  • under de fertila åren med en aktiv menscykel (premenopaus)

  • i klimakteriet (perimenopaus) eller under sin sista menstruationscykeln (menopaus) och åren därefter som menopausal

Jag anser att alla har rätt till en grundläggande förståelse för hur den egna kroppen, menscykeln och fertiliteten fungerar. På en passande nivå och utifrån den fas individen befinner sig i. Fertilitetsförståelse är grundläggande för att kunna göra informerade val och ta informerade beslut om den egna reproduktiva hälsan. Att förstå sin fertilitet är en mänsklig rättighet och borde vara allmänbildning.

Genom att lära dig fertilitetsförståelse får du kunskap om vad som påverkar din hormonhälsa och utifrån det kan du få verktyg att arbeta hälsofrämjande för att balansera dina naturliga hormoner och nå dina mål. Eller helt enkelt lära dig surfa på dina egna hormonella vågor i stället för att simma motströms i svallvågorna. Det är som en konstform och blir till en livsstil, en livskunskap som du har med dig hela livet.

snäckskal
bottom of page