top of page

Vad är fertilitetsförståelse?

Fertilitetsförståelse, eller fertility awareness (FA) på engelska innebär i stort sett att du lär dig hur menscykeln fungerar och förstår när du är fertil och inte. Men också vilka hormoner som är inblandade i processen. Det uppnås genom dagliga observationer av de olika biomarkörerna, vilka i sin tur är vetenskapligt bevisade att styra fertiliteten eftersom de reagerar på hormonväxlingarna under din menscykel.

 

Kunskapen och vetenskapen om fertilitetsförståelse har funnits länge, det är absolut inget nytt och det finns en mängd olika metoder idag med varierande effektivitet, alla dessa hamnar under paraplybegreppet fertilitetsförståelse baserade metoder som benämns fertility awareness based methods (FABMs). Gemensamt för dem är att de anser att personer som har en menscykel inte är fertila hela tiden och därför inte behöver preventivmedel varje dag. FABMs kan alla användas som naturliga preventivmetoder och de bygger på samma grundläggande vetenskap om hur de olika biomarkörerna styr fertiliteten. Metoderna kommer med regler för den som vill undvika graviditet och det skiljer sig åt vilka biomarkörer de använder och vissa är enklare och mindre effektiva medan andra är mer avancerade och högeffektiva. Det som kan upplevas utmanande med de naturliga preventivmetoderna är att man måste lära sig vad och hur man ska observera, och sedan noggrant följa reglerna. Men det blir snabbt endel av livet och du utför det väldigt snabbt på rutin.

FA & FABMs har under lång tid nästan bara varit förknippade med en religiös och heteronormativ värdegrund där metoderna inte varit till för alla. Till skillnad från de religiöst bundna metoderna så har det även skapats sekulära FABMs, som inte är bundna till en religion, varav Justissemetoden är en av dessa. De sekulära metoderna vill göra fertilitetsförståelse tillgängligt för alla. Dessa metoder kan kombineras med avhållsamhet, barriärmetoder och akuta preventivmedel. De flesta handledare av sekulära FABMs lär ut metoden till alla, oavsett ålder som vill lära sig, och gör det ofta ur ett pro-choice och reproduktivt rättviseperspektiv. En person behöver heller inte vara i en relation, vare sig heterosexuell eller långvarig för att få lära sig metoden, vilket ofta är fallet i metoderna som stöds av religiösa värderingar.

FABMs är hälsosäkra metoder i och med att de inte är förknippade med någon personlig hälsorisk som tex. biverkningar. De är även hållbara alternativ eftersom de inte utgör en miljörisk eller har miljöpåverkan.

Inom FABMs så finns det i sin tur som sagt olika undergrupper beroende på vilka biomarkörer metoderna baseras på:

Kalendermetoder som endast mäter på cykellängden, utgår från historisk data från föregående cykler för att läsa ut ditt fertila fönster. Även kallat ”Säkra perioder”. ex: Standard Days Method, Rhythm method & många menscykel- appar samt preventivmetods-appar (p-appar).
Sekretmetoder som har cervixsekret som enda parameter. ex: Two Day Method & Billings Ovulation Method.
Basal kroppstemperatur metoder som mäter den basala kroppstemperatur (BBT- basal body temperature) samt ev cykellängden. ex: Natural Cycles, Daysy, Perarly Monitor, Lady-Comp.
Urinhormon eller Symtohormonella metoder (SHM) som mäter hormoner i urinen och cykellängd. ex: Persona contraception monitor & Marquette monitor.
Symptothermala metoder (STM) som mäter både cervixsekret och BBT. ex: French single check, Sensiplan double check & Justissemetoden.

FABMs har historiskt sett haft dåligt rykte och har inte varit ett så populärt alternativ. Detta beror i första hand på tendensen som finns inom forskningens att beräkna effektivitet genom att kombinera data från alla olika FABMs. Mindre effektiva metoder som kalendermetoder klumpas ihop under ”naturliga metoder” tillsammans med högeffektiva metoder som de symtothermala metoderna utan att skilja på deras olika effektivitetsgrader. Det har alltså historiskt sett inte funnits en rättvisande bild av effektiviteten för de enskilda olika grupperna/metoderna. Detta har varit ett problem vilket beskrivs här. Men de senaste studierna av symptothermala metoder har visat, att de vid perfekt användning ligger mellan 97,6 och 99,6% effektivitet och vid typisk användning mellan 86,8 och 98,2 % effektivitet. Det finns ännu inga oberoende studier av Justissemetodens effektivitet, men eftersom det är en symptothermal metod så förväntas effektiviteten falla inom dessa intervall.
 

I Sverige är det de sammanslagna, daterade studierna som din läkare/gynekolog/barnmorska hänvisar till när de informerar att ALLA metoder i fertilitetsförståelse, i folkmun även kallat; naturlig familjeplanering (NFP) eller ”säkra perioder” inte alls är effektiva preventivmetoder utan visar på en 25% risk för graviditet vid typisk användning.

Det har kommit nyare riktlinjer som vi kan hoppas Sverige får upp ögonen för snart så inte informationen fortsätter att vara missvisande och skrämmer bort de personer som faktiskt vill lära sig en symptothermal preventivmetod.

Hur lär man sig då bäst fertilitetsförståelse?
 

Bästa sättet att lära sig fertilitetsförståelse, är inte genom en bok eller via en app, utan genom en handledare. En handledare anpassar inlärningsprocessen efter dig och ser till att du utövar metoden på ett korrekt sätt samt kan svara på dina frågor under din inlärningsperiod. Det gör att du lär dig metoden snabbare och får möjlighet att uppnå högsta möjliga effektivitet. Handledaren kan sedan avgöra när du är redo att använda metoden som en preventivmetod.

Kosmos
bottom of page